Railway train schedule Znamyanka pasazhyrska - Kyiv

Prices for Znamyanka pasazhyrska - Kyiv tickets

17.08.2022
from 186 uah.
18.08.2022
from 186 uah.
21.08.2022
from 244 uah.

Prices for Kyiv - Znamyanka pasazhyrska tickets