Railway train schedule Znamyanka pasazhyrska - Vinnytsya

Prices for Znamyanka pasazhyrska - Vinnytsya tickets

29.05.2023
from 159 uah.
31.05.2023
from 150 uah.
01.06.2023
from 164 uah.

Prices for Vinnytsya - Znamyanka pasazhyrska tickets

29.05.2023
from 206 uah.
11.06.2023
from 228 uah.