Договір публічної оферти

про надання послуг з оформлення проїзних/перевізних документів у пасажирських

перевезеннях


Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-СИСТЕМИ» (скорочена назва – ТОВ «Е-СИСТЕМИ», надалі – Агент або Виконавець), яке діє на підставі Статуту та Агентського договору укладеного з АТ «Укрзалізниця» (надалі – Перевізник), пропонує укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг з оформлення/повернення проїзних/перевізних документів у пасажирських перевезеннях, резервування місць та супутніх послуг через Веб-сайт ТОВ «Е-СИСТЕМИ» e-bilet.ua (надалі – Договір).

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, повне, безумовне та беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається Акцептом даного Договору між Замовником (Клієнтом, Користувачем, Пасажиром) і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

В обов'язковому порядку Клієнту необхідно ознайомитись з умовами даного Договору публічної оферти.


1.Визначення термінів

Терміни, які використовуються в тексті цього Договору, мають наступне значення:


Терміни «Ми», «Нас», «Наше», «Виконавець», «Веб-сайт», «Агент» і «e-bilet.ua» - відносяться до ТОВ «Е-СИСТЕМИ», яке є Агентом АТ «Укрзалізниця» на підставі укладеного Агентського договору, та яке наділене правом від імені, в інтересах, під контролем та за рахунок Перевізника надавати послуги Замовнику (Клієнту, Користувачу, Пасажиру) з оформлення/повернення проїзних/перевізних документів, резервування місць, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях та інші інформаційні послуги.

Веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і (або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової адреси за Інтернет-протоколом, що належить ТОВ «Е-СИСТЕМИ» та розташований в мережі Інтернет за адресою: https://e-bilet.ua/.

Договір публічної оферти (Договір, оферта) — даний документ, опублікований в мережі Інтернет за адресою: https://e-bilet.ua/.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття умов Договору публічної оферти, шляхом здійснення дій Клієнтом, що виражає намір скористатися Веб-сайтом для оформлення Послуг, в тому числі, але не виключно шляхом: реєстрація/авторизація на Веб-сайті; та/або створення чи оплати Послуг; та/або встановлення відповідної позначки про погодження з умовами Договору публічної оферти, тощо. Акцепт оферти породжує правові наслідки для сторін відповідно до умов визначених у Договорі.

Замовник/Клієнт/Користувач/Пасажир – фізична або юридична особа, що погодилася з умовами даного Договору з метою одержання Послуг та здійснює їх оплату на Веб-сайті .

Кабінет (особистий Кабінет) - розділ Веб-сайта в якому відображаються придбані ППД/ЕПД Замовника.

Авторизація - процес підтвердження особистості Користувача на Веб-сайті.

Платіжна система – сервіс в мережі Інтернет, за допомогою якого Клієнти отримують можливість оплатити ППД/ЕПД в режимі реального часу.

Перевізник - АТ «Укрзалізниця» - компанія, що безпосередньо надає послугу з перевезення пасажирів/багажу тощо.

Збір за обробку платежу – додатковий збір, який сплачується Замовником на користь Виконавця згідно з Договором публічної оферти за надання Виконавцем Послуг через Веб-сайт.

Послуга (Послуга замовлення) – надана Виконавцем можливість оформлення/повернення ППД/ЕПД, резервування місць, оформлення супутніх послуг через Веб-сайт та інші інформаційні послуги.

Проїзний/перевізний документ (ППД) - документ встановленого зразка, що засвідчує право на проїзд залізничним транспортом або перевезення багажу.

Бланк замовлення – документ, який одержує Замовник за результатами успішного оформлення та оплати ППД та супутніх послуг на Веб-сайті та містить повну інформацію про майбутню поїздку (прізвище та ім’я пасажира, станції відправлення/призначення, дату відправлення/прибуття, номер поїзда, вагон, місце та інше) та унікальний номер. Бланк замовлення не дає права на посадку та проїзд в поїзді, перевезення багажу залізничним транспортом та підлягає обов’язковому обміну на ППД у будь-якій автоматизованій залізничній касі материкової частини України.

Електронний проїзний/перевізний документ (ЕПД) – електронний документ, сформований за результатами успішного оформлення та оплати ЕПД на Веб-сайті, що містить повну інформацію про майбутню поїздку та оформлений багаж (прізвище та ім’я пасажира, станції відправлення/призначення, дату відправлення/прибуття, номер поїзда, вагон, місце та інше) та унікальний номер.

Посадочний документ (візуальна форма електронного проїзного документа) – розрахунковий документ, який одержує Замовник за результатами успішного оформлення та оплати електронного проїзного документа на Веб-сайті. Посадочний документ дає право на посадку та проїзд в поїзді без звернення до залізничної квиткової каси. Посадочний документ, який був роздрукований (перетворений), згідно звернення Пасажира, в автоматизованій квитковій касі на бланку встановленого зразка, для проїзду недійсний.
Документ на повернення – розрахунковий документ, який одержує Замовник за результатами успішного повернення ЕПД через Веб-сайт або інші електронні канали.

2.Предмет Договору

2.1Виконавець зобов'язується надати Клієнту послуги з оформлення/повернення ППД/ЕПД, оформлення супутніх послуг у пасажирських перевезеннях через Веб-сайт, інші інформаційні послуги, відповідно до умов цього Договору, а Клієнт зобов'язується повністю оплатити Послуги за встановленою вартістю.

2.2Даний Договір публічної оферти вважається укладеним між Виконавцем та Клієнтом, з моменту підтвердження Клієнтом своєї згоди з його умовами, шляхом Акцепту оферти.

2.3Послуги Веб-сайту надаються тільки після підтвердження згоди Клієнта з умовами даного Договору.

2.4Зобов’язання Виконавця перед Замовником за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі з моменту надання Замовнику ЕПД/ППД/Бланку замовлення, шляхом відображення його на екрані після оплати замовлення та/або відображенні в особистому Кабінеті та/або направлення на електронну адресу Замовника вказану при реєстрації. Щодо відправлення ЕПД/ППД на вказану Замовником електронну адресу, вказані при замовленні, то дана послуга є не обов’язковою.

2.5Виконавець не є Перевізником та не надає безпосередньо послуги перевезення та не надає супутніх до них послуг. Будь-які претензії щодо послуг перевезення, супутніх до них послуг, їх якості тощо вирішується між Замовником та Перевізником без участі Виконавця.

2.6Особливості оформлення/повернення ЕПД/ППД, перевезення Пасажирів, надання інших послуг, тощо, що надаються/здійснюються Перевізником визначаються Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України № 1196 від 27.12.2016 р. (зі змінами та доповненнями) (Зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2007 р. за N 310/13577) (надалі – «Правила»), що є нормативно-правовим актом, затвердженим та зареєстрованим відповідно до чинного в Україні законодавства та підлягає обов’язковому виконанню для всіх причетних. З повним текстом Правил можна ознайомитись за посиланням:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0310-07#Text. Замовник/Пасажир зобов'язаний самостійно ознайомитися з Правилами. Відповідальність за дотримання вимог Правил перевезення несе особа, що скористалась Послугою (Замовник), та/або особа, що використовує квиток (Пасажир).


3.Вартість Послуг

3.1Клієнт погоджується з тим, що загальна вартість Послуг замовлення (ціна на ЕПД/ППД, супутні послуги, інформаційні послуги тощо), що відображаються на Веб-сайті, включає в себе або може включати: вартість ЕПД/ППД, встановлену у відповідності до чинного законодавства та/або правил та тарифів Перевізника, комісії та збори Перевізника, вартість супутніх послуг, комісію платіжної системи, Збір за обробку платежу Виконавця, податки, та інші можливі додаткові збори. Клієнт дає згоду на зняття з його банківської картки загальної вартості придбаної Послуги.

3.2Збір за обробку платежу Виконавця при оформленні/поверненні Замовником ППД/ЕПД поверненню Замовнику не підлягає.


4.Порядок оформлення ЕПД/ППД

4.1Оформлення Послуг можливо здійснити шляхом безготівкової оплати загальної вартості Послуг на Веб-сайті.

В залежності від типу поїзду, Клієнт може отримати ЕПД/ППД/Бланк замовлення.

Інформація про замовлені Послуги після оплати розміщується:

-та/або відображається на екрані;

-та/або відображається в особистому Кабінеті;

-та/або направляється на електронну адресу Замовника вказану при реєстрації.

Бланк замовлення не дає права на посадку та проїзд в поїзді, перевезення багажу залізничним транспортом та підлягає обов’язковому обміну на ППД у будь-якій автоматизованій залізничній касі материкової частини України, протягом строку та в порядку передбаченому Перевізником.

Виконавець не несе жодної відповідальності за не своєчасне звернення Пасажира в касу для обміну Бланку замовлення.

4.2Послуги замовлення ППД/ЕПД на потяг здійснюється тільки для повних, студентських та дитячих проїзних документів.

4.2.1При оформленні ППД/ЕПД для студентів за умови наявності студентського квитка діє знижка, розмір якої визначається у відповідності до чинного законодавства та/або правил та тарифів Перевізника.

4.2.2Для дітей, віком від шести до чотирнадцяти років, при наявності Свідоцтва про народження, також діє знижка, розмір якої визначається у відповідності до чинного законодавства та/або правил та тарифів Перевізника.

4.3Послуга замовлення ППД/ЕПД може бути здійснена Клієнтом в терміни передбачені Перевізником, з урахуванням часу, необхідного для оплати, формування ППД/ЕПД, роздрукування та отримання проїзних (перевізних) документів у квитковій касі (за необхідності).

4.4Для замовлення ЕПД/ППД потрібно обрати пункт відправлення, пункт призначення, дату, потім потяг, вагон та місця (вільні відображаються чорним кольором; верхнє/нижнє місце (для типів вагонів – люкс, купе та плацкарт) нумерується наступним чином: парні номери - верхнє, не парні - нижні) в цьому вагоні.

4.5Послуга вважається виконаною належним чином і в повному обсязі після відображення інформації про сплачене замовлення і відображенні ЕПД/ППД.

4.6ЕПД/ППД, який був роздрукований (перетворений), згідно звернення Пасажира, в автоматизованій залізничній квитковій касі на бланку встановленого зразка, для проїзду недійсний.

4.7Після того, як Клієнт отримав ЕПД/ППД, відповідальність за його збереження/втрату, даних унікального номеру замовлення, тощо щодо нього несе тільки він сам.

4.8Посадка на поїзд здійснюється за правилами та в порядку установленому Перевізником. Виконавець не несе відповідальності за відсутність у Пасажира необхідних документів, квитків, документів що посвідчують особу, документів на дитину, довідок, дозволів, візи тощо, що необхідні для посадки на поїзд та здійснення поїздки.


5.Умови повернення ЕПД/ППД

5.1Повернення ЕПД/ППД на залізничні пасажирські перевезення, які були оформлені на Веб-сайті, може бути здійснено:

-в залізничній касі на материковій території України;

-або в особистому Кабінеті на Веб-сайті в розділі «Актуальні квитки» необхідно обрати квиток який бажаєте повернути, потім натиснути кнопку «Повернути» (за умови якщо попередньо квиток не було роздруковано на бланку проїзного документа в залізничній квитковій касі Перевізника), але не пізніше ніж за 15 хвилин до відправлення поїзда;

-або на сайті Перевізника (за умови якщо попередньо квиток не було роздруковано на бланку проїзного документа в залізничній квитковій касі Перевізника), до відправлення поїзда.

5.2Повернення Бланка замовлення може бути здійснено:

-в залізничній касі на материковій території України;

-або на сайті Перевізника (за умови якщо попередньо проїзні документи не були роздруковані в залізничній квитковій касі Перевізника), до відправлення поїзда.

При оформленні повернення Бланка замовлення, в якому міститься два або більше документів, здійснюється одночасне повернення всіх документів. Якщо у Вас виникла така потреба, Ви можете повернути лише один документ з Бланка замовлення, звернувшись до залізничної каси на материковій території України.

5.3Повернення коштів здійснюється у розмірі за тарифи та в порядку відповідно до чинного законодавства України, за правилами застосування тарифів встановлених Перевізниками та з вирахуванням всіх комісій та витрат, які були понесені Агентом та Перевізником. Сума, що підлягає поверненню Замовнику/Пасажиру за невикористані ЕПД/ППД розраховується Перевізником.

5.4При поверненні ЕПД/ППД будуть утримані (можуть бути утримані): встановлені чинним законодавством, правилами Перевізника, постачальника Послуг, Виконавця, комісійні збори, комісії сплачені при оформленні Послуг замовлення, комісії за повернення квитка, збори за переказ грошових коштів та інші суми, що не підлягають поверненню.

5.5Повернення коштів Замовнику за повернені ЕПД/ППД здійснюється на банківську картку з якої була проведена оплата.

5.6Розгляд питання, щодо повернення коштів за невикористані ЕПД/ППД, в разі вирішення даного питання між Пасажиром та Перевізником в претензійному порядку у випадках передбачених Правилами здійснюється без участі Виконавця. При задоволенні звернення, повернення коштів Пасажиру здійснюється Перевізником самостійно без участі Виконавця.

5.7Виконавець має право утримувати з коштів, що підлягають поверненню Замовнику за повернені ЕПД/ППД Збір за обробку платежу. Замовник надає Виконавцю беззаперечну, безумовну згоду на таке утримання.

5.8Термін повернення коштів за повернені ЕПД/ППД на банківську картку, з якої було здійснено Замовлення, становить до 30 днів з моменту повернення ЕПД/ППД, за умови отримання Агентом відповідних реєстрів на повернення від Перевізника та зарахування від останнього коштів, що підлягають поверненню Клієнтам на баланс Агента. Замовник розуміє та погоджується з тим, що Перевізник надає Агенту реєстри на повернення з зазначенням всіх даних щодо повернених ЕПД/ППД та сумами, що підлягають поверненню Замовникам/Пасажирам з певною періодичністю, на підставі цих реєстрів, після їх погодження з Виконавцем, Перевізник зараховує Виконавцю відповідні кошти, що підлягають поверненню. Періодичність та терміни надання Перевізником Агенту реєстрів на повернення, їх погодження та зарахування відповідних коштів Агенту не відомі, та може займати певний час.

5.9Замовник погоджується з тим, що на період дії воєнного або надзвичайного стану запроваджених на території України, або її окремих частин, термін повернення коштів за повернені ЕПД/ППД на банківську картку, з якої було здійснено Замовлення, може становити до 90 днів та бути продовженим на невизначений термін до стабілізації ситуації.

5.10Замовник погоджується з тим, що повернення ЕПД/ППД/Бланку замовлення та подальше повернення відповідних коштів, здійснюється виключно в порядку та за Правилами і тарифами встановленими Перевізником та чинним законодавством України, без залучення банку-еквайра та/або банку-емітента із застосуванням процедури претензійного чи примусового стягнення банком із Виконавця відповідних коштів.

5.11Замовник погоджується з тим, що повернення коштів за невикористані ЕПД/ППД/Бланку замовлення може здійснюватись із залученням банку-еквайра та/або банку-емітента із застосуванням процедури претензійного чи примусового стягнення банком із Виконавця відповідних коштів лише у випадку не надання Виконавцем Замовнику Послуг у спосіб передбачений п. 2.4 Договору та проведенням відповідного розслідування із можливістю оскарження, встановлення та доведення відповідних фактів.

5.12Замовник погоджується з тим, що в разі списання за його вимогою банком Агента до спливу терміну визначеного в п.5.10 та/або п. 5.11 даного Договору грошових коштів за повернені ЕПД/ППД/Бланку замовлення, Агент може звернутися з вимогою до Замовника про компенсацію витрат Агента, а Замовник в свою чергу зобов’язаний компенсувати суму понесених витрат Агента в термін, що не перевищує 3 (трьох) банківських днів з дня отримання вимоги від Агента направленої на електронну адресу або іншим можливим зручним способом.

5.13Замовник погоджується з тим, що в будь-якому випадку Агент не несе відповідальності за несвоєчасне оформлення повернення невикористаних квитків Замовником.

5.14Замовник погоджується з тим, що ЕПД/ППД вважається поверненим через Веб-сайт виключно після надходження від Виконавця на електронну адресу Замовника листа з відповідним підтвердженням та/або Документа на повернення. В разі ненадходження такого повідомлення, Замовник зобов’язується здійснити повернення ЕПД/ППД в будь-який інший доступний спосіб і терміни передбачені Правилами та Перевізником, в тому числі, але не обмежуючись через залізничні каси Перевізника.

5.15В разі повернення Замовником/Пасажиром придбаного ЕПД/ППД/Бланку замовлення через залізничну касу Перевізника або сайт Перевізника або Веб-сайт та отримання відповідного Документу на повернення чи іншого документу передбаченого Перевізником, що підтверджує повернення, Замовник погоджується з тим, що він не має право оскаржувати відповідну трансакцію по придбанню Послуг через банк-еквайр та/або банк-емітент із застосуванням процедури претензійного чи примусового стягнення банком із Виконавця відповідних коштів, та зобов’язаний дочекатись повернення коштів від Виконавця у строки передбачені даним Договором.

5.16В разі якщо з будь-яких причин, в тому числі, але не обмежуючись відсутністю доступу на Веб-сайт, проведенням технічних робіт на ньому, відсутності у Виконавця електропостачання або доступу до Інтернет тощо, що призвело до його непрацездатності, та будь-яких інших причин, Замовник погоджується з тим, що дані обставини не є неналежним наданням Послуг зі сторони Виконавця, такі обставини не підлягають оскарженню та Замовник розуміє та зобов’язується здійснити повернення ЕПД/ППД в будь-який інший доступний спосіб і терміни передбачені Правилами та Перевізником, в тому числі, але не обмежуючись через залізничні каси Перевізника.

5.17Служба підтримки Веб-сайту має право запросити у Замовника, який ініціює повернення або для вирішення інших ситуацій, скан-копії додаткових документів: квитанції про повернення, видані в касі залізничного вокзалу, придбані на сайті квитки, підтвердження оплати або інші документи в разі необхідності.

5.18Особливі умови повернення ЕПД/ППД:

Повернення платежів за невикористані ЕПД/ППД, оформлені через електронні канали зв'язку, здійснюється:

-пасажиром самостійно через електронні канали зв'язку до відправлення поїзда, зазначеного у ЕПД/ППД;

-після відправлення поїзда, але не пізніше однієї години з моменту його відправлення через квиткові каси пунктів відправлення.

В інших випадках розгляд питання про повернення платежів за невикористані ЕПД/ППД, оформлені через електронні канали зв'язку, здійснюється Перевізником у претензійному порядку.

Повернення платежів за електронні ЕПД/ППД, збережені на електронних носіях, у квиткових касах здійснюється після їх роздруківки пасажиром на паперовому носії.

У разі відміни поїзда, зазначеного в проїзному документі, або його запізнення до відправлення з пункту відправлення пасажирів більше ніж на одну годину, ненадання пасажиру місць, зазначених у проїзному документі, запізнення пасажира на поїзд з пункту пересадки з вини Перевізника і відмови Пасажира при цьому скористатися іншими місцями чи поїздом для повернення платежів Пасажир повинен пред'явити проїзні документи для відмітки «Проїзний документ не використаний повністю з вини перевізника». На підставі цієї відмітки Пасажиру здійснюється відповідне повернення коштів Перевізником.

5.19Замовник розуміє та погоджується з тим, що після оплати ним Замовлення відмовитись від здійсненого платежу та Замовлення неможливо, в разі відмови, повернення коштів відбувається через загальну процедуру повернення ЕПД/ППД/Бланку замовлення передбачену даним Договором, Правилами та Перевізником.


6.Правила користування Веб-сайтом

6.1Використовуючи даний Веб-сайт, Клієнт підтверджуєте, що:

-йому 18 і більше років;

-Він має повну правоздатність і дієздатність;

-Він буде користуватися цим Веб-сайтом відповідно до даного Договору;

-Він буде користуватися цим Веб-сайтом тільки для того, щоб здійснювати законне придбання Послуг для себе або для іншої особи, від імені якої він має юридичне право діяти;

-іншим особам для яких Клієнт придбає Послуги Він повідомив про правила і умови, які стосуються придбання Послуг, зроблених ним від їх імені, включаючи всі застосовувані правила, тарифи, обмеження тощо;

-Вся інформація, яку Він подає на цьому Веб-сайті, є правдивою, точною, поточною і повною.

6.2Агент має право на власний розсуд, будь-кому відмовляти в доступі до Веб-сайту та Послуг, які він пропонує, в будь-який час, без зазначення причин.


7.Обмеження відповідальності

7.1Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які та всі дії чи бездіяльність, помилки, упущення, застереження, заяви, гарантії, порушення або недбалість будь-кого із постачальників Послуг/Перевізників; або за будь-які тілесні ушкодження, смерть, псування майна або інші збитки чи додаткові витрати, у результаті вищевказаного та не здійснює жодних відшкодувань із вказаних причин.

7.2Виконавець не несе жодної відповідальності і не робитиме жодних виплат чи компенсацій, за збитки та додаткові витрати, понесені в процесі чи в результаті використання Послуг чи додаткових Послуг, у тому числі, але не обмежуючись у разі будь-якої затримки, скасування, зміни маршрутів, втрату чи пошкодження багажу чи особистих речей, страйків, форс-мажорних обставин, зміни вартості Послуг та тарифів, вилучення тарифів з продажу, анулювання оплачених чи неоплачених Послуг чи додаткових Послуг або з інших причин, оскільки дані обставини знаходяться поза межами його контролю та регулювання. Замовник зобов’язаний самостійно слідкувати за всіма змінами щодо вищезазначеного через офіційні канали/сайти/сторінки тощо Перевізника.

7.3Виконавець не несе жодної відповідальності і не робитиме жодних виплат чи компенсацій, за дії/бездіяльність Перевізника.

7.4Виконавець не несе жодної відповідальності і не робитиме жодних виплат чи компенсацій, за недоставляння/несвоєчасне доставляння будь-якими каналами зв'язку замовлених Послуг в тому числі, але не обмежуючись через проблеми з каналами зв’язку, електронною поштою, поштовим сервером, мережею Інтернет тощо.

7.5Виконавець не несе жодної відповідальності і не робитиме жодних виплат чи компенсацій, за повну або часткову непрацездатність Веб-сайту і його компонентів протягом якого-небудь часу, а також за відсутності можливості доступу Замовника до Веб-сайту або понесення їм будь-яких непрямих або прямих витрат у зв'язку з даними обставинами.

7.6За жодних обставин Виконавець не несе відповідальності, не надає жодних відшкодувань збитків, не проводить компенсацій та не здійснює жодних повернень грошових коштів Замовнику в наступних випадках:

7.6.1незнання або недотримання Клієнтом умов цього Договору, та не ознайомлення з правилами надання Послуг/Правилами тарифів вибраних постачальників Послуг / Перевізників, та особливостями надання Послуг чи додаткових Послуг;

7.6.2у разі недбалого ставлення Клієнта до заходів безпеки та захисту його персональних, платіжних або інших даних. Якщо треті особи отримали несанкціонований доступ до розділу особистий Кабінет і персональних та інших даних Клієнта, що заподіяло збитки Клієнту;

7.6.3за недоставку системами зв'язку та/або несвоєчасне прочитання / або не прочитання Клієнтом чи Пасажиром електронних повідомлень, надісланих Виконавцем / Перевізником / постачальником Послуг / Платіжною системою і пов’язаних із користуванням Веб-сайтом та замовленням Послуг чи додаткових Послуг;

7.6.4у разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності надання відомостей і документів, наданих Клієнтом, або порушення Клієнтом умов цього Договору;

7.6.5за відсутність у Клієнтів / Пасажирів з будь-яких причин належним чином оформлених документів, які вимагаються для отримання Послуг і визначених у цьому Договору чи Перевізником / Постачальником Послуг;

7.6.6у разі ненадання, неповного надання, некоректного надання, неправильного надання Клієнтом даних при оформленні Послуг замовлення, включаючи але не обмежуючись: даними Пасажира, електронною поштою, номером телефону тощо, що надавались безпосередньо Клієнтом при оформленні Послуг;

7.6.7за неявку або запізнення Замовника/Пасажира до місця відправлення поїзда;

7.6.8за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб під час здійснення проїзду Замовником/Пасажиром;

7.6.9за незнання або недотримання Замовником/Пасажиром правил і умов проїзду встановлені Перевізниками або чинним законодавством України/іноземними державами;

7.6.10за передачу Замовником даних своєї банківської карти третім особам та/або якщо недбале ставлення Замовника, призвело до отримання третіми особами даних його банківської карти, в результаті чого було здійснено оформлення Послуг на Веб-сайті та списано відповідні кошти з банківської карти Замовника.

7.7Замовник погоджуєтеся, що, якщо Виконавець не зможе надавати йому доступ до користування Веб-сайтом, його Послугами та сервісами Веб-сайту, через обставини непереборної сили або перебоями з каналами зв’язку, Інтернетом, технічними роботами тощо, Виконавець цим не порушить жодне зобов'язання перед вами.

7.8Замовник несе відповідальність за збереження конфіденційності власного пароля. Всі дії з використанням електронної пошти та пароля Замовника вважаються такими, що здійснені Замовником особисто.

7.9Замовник несе відповідальність за достовірність даних, вказаних ним при реєстрації та/або замовлені Послуг та збереження їх конфіденційності. Всі спірні питання, що пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами з використанням особистих даних Замовника, що були вказані ним при реєстрації та/або замовлені Послуг.

7.10Замовник несе відповідальність:

7.10.1при замовленні та оплаті Послуг в результаті яких Замовник отримує Бланк замовлення (з наступним друком та отриманням документів у квитковій касі) − за збереження конфіденційності номера замовлення та своєчасне отримання проїзних (перевізних) документів у квитковій касі;

7.10.2при замовленні та оплаті ЕПД/ППД (з наданням посадочних документів) − за збереження конфіденційності номера посадочного документа та наслідки несанкціонованого копіювання посадочного документа третіми особами;

7.10.3у всіх випадках - за збереження номера замовлення (документу), отриманого безпосередньо після оплати.


8.Захист персональних даних

8.1Замовник/Пасажир надає Агенту (ТОВ «Е-СИСТЕМИ») свою безумовну, беззаперечну і повну згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, передачу (в тому числі, але не обмежуючись передачу третім особам таким як Банки, Платіжні системи, Перевізник, правоохоронні та податкові органи та іншім особам) та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону та будь-які інші персональні дані чи дані Замовника/Пасажира, що були їм надані або стали відомі з інших відкритих джерел) виключно з ціллю та в межах забезпечення Виконавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов Договору та/або вирішення будь-яких спірних питань, що можуть виникнути з питань наданих Послуг.

8.2Обробка персональних даних Клієнта здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів України.

8.3Якщо Ви створюєте замовлення Послуг та здійснюєте їх оплату від імені чи в інтересах третіх осіб, інформація, яку ви надаєте про них, також збирається та обробляється Агентом на тих же умовах, на яких обробляються ваші персональні дані. Надаючи таку інформацію про третіх осіб, Ви підтверджуєте, що така третя особа ознайомлена з цими умовами, розуміє їх наслідки та надає свою безумовну, беззаперечну і повну згоду на збір, обробку, накопичення, зберігання, передачу та використання своїх персональних даних відповідно до цього Договору, та погоджується з тим, що доступ до такої інформації можливий лише з вашого розділу особистого Кабінету.

8.4Ми використовуємо ваші персональні дані для забезпечення надання Послуг та виконання договірних умов з Постачальниками Послуг/Перевізниками щодо замовлених вами Послуг; комунікації з вами щодо замовлених Послуг та/або надсилання підтверджень про ваші замовлення; комунікації з банком та платіжними системами щодо замовлених Послуг; управління вашим замовленнями; надання підтримки у роботі з Веб-сайтом та сервісами; надання інформації про існуючі чи майбутні послуги та пропозиції; покращення роботи Веб-сайту та обслуговування користувачів; надання відповідей на ваші запити та коментарі; для участі у наших опитуваннях та проханнях надати відгук; для вивчення послуг, які вас можуть зацікавити; для вирішення претензій; для повідомлення про можливі заборонені чи протиправні дії; для вирішення будь-яких питань, які можуть виникнути на підставі чи щодо виконання умов Договору оферти; для інших цілей про які будемо вас повідомляти. Дані платіжних карток використовуються з метою підтвердження оплати Послуг на Веб-сайті.

8.5Використовуючи цей Веб-сайт та створюючи замовлення ви погоджуєтеся з тим, що ваші дані можуть передаватися третім особам лише з метою належного надання обраних вами Послуг та вирішення спірних питань, які не могли б бути надані або вирішені без такої передачі ваших персональних даних та/або з інших обставин та вимог передбачених чинним законодавством.


9.Обставини непереборної сили

9.1Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків згідно цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

9.2Під обставинами непереборної сили чи випадку слід розуміти обставини, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, мають надзвичайний, невідворотний, і непередбачений характер, і які сторони не могли передбачити або запобігти розумними заходами. Сторони відносять до таких умов зокрема: обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійними лихами, перебої у роботі мереж зв'язку, відмова або відключення електропостачання, перебої у роботі та доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, перебої у роботі Веб-сайту, перебої і збої у роботі серверів та програмного забезпечення, хакерські атаки, обставини у зв’язку із оновленнями програмного забезпечення, плановими та позаплановими технічними і профілактичними роботами на Веб-сайті, дії або розпорядження будь-яких державних органів, значні несприятливі зміни будь-якого чинного законодавства, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу, непередбачувані дії чи бездіяльність третіх осіб, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, епідемії пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов’язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями та інші обставини, які знаходяться поза межами розумного контролю.

9.3Термін виконання зобов'язань відповідно до Договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини непереборної сили та їх наслідки.


10.Порядок вирішення спорів

10.1Цей Договір та усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором. Відносини сторін, не передбачені цим Договором, але аналогічні тим, що виникають з цього Договору та/або у зв’язку з його виконанням, регулюються і тлумачаться відповідно до матеріального та процесуального права України, правил, інструкцій, положень, нормативно-правових актів органів державної влади або іншими уповноваженими організаціями, що регулюють надання послуг Веб-сайту.

10.2Всі спори та розбіжності, що виникають у зв'язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Досудовий розгляд спорів є обов’язковим для сторін. У разі, якщо сторони не змогли вирішити будь-який спір та/або розбіжності шляхом переговорів, сторона, яка вважає, що її права були порушені, зобов’язана направити іншій стороні досудову претензію, строк розгляду якої становить 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання претензії. У випадку неотримання відповіді на претензію протягом 30 (тридцяти) робочих днів, а також у випадку, якщо відповідь була отримана, але не задовольнила сторону, яка вважає, що її права порушені, така сторона вправі звернутися до суду.

10.3Сторони погодили, що всі спори та розбіжності які не були вирішені шляхом переговорів та не врегульовані у досудовому порядку, вирішуються сторонами у відповідності до правил підвідомчості та підсудності, встановленими законодавством України. Сторони погодили, що при розгляді спорів будуть використовуватись норми права України.


11.Правила та заборонена діяльність

11.1Замовник погоджується з правилами та умовами замовлення Послуг, встановлені Веб-сайтом.

11.2Замовник погоджується НЕ:

-використовувати цей Веб-сайт або його контент в комерційних цілях;

-здійснювати спекулятивні, неправдиві або шахрайські покупки;

-отримувати доступ, моніторити або копіювати будь-який контент або інформацію з даного Веб-сайту, використовуючи будь-яких роботів, пошукових агентів або інші автоматичні засоби або будь-які ручні процеси з будь-якою метою без нашого виданого письмового дозволу;

-здійснювати дії, які викликають або можуть спричинити, на наш розсуд, надмірне або велике навантаження на нашу систему;

-робити «фрейм», «дзеркало» або іншим шляхом включати будь-яку частину даного Веб-сайту в будь-який інший веб-сайт без нашого завчасного письмового дозволу.

11.3В разі порушення Замовником пункту 11.2 Договору, Замовник несе відповідальність згідно чинного законодавства, в тому числі але не обмежуючись, адміністративну, фінансову, кримінальну, з покладенням на Замовника покриття всіх збитків Виконавцю, в тому числі але не обмежуючись недоотриманим прибутком та витратами на рекламу, заподіяних відповідним порушенням.


12.Інші умови

12.1Договір набирає чинності з моменту його Акцепту у спосіб передбачений Договором. Виконавець має право без попередження вносити будь-які зміни в даний Договір шляхом розміщення нової редакції на Веб-сайті. Отже, просимо Вас кожного разу, перед оплатою, переглядати поточну версію Договору.

12.2Право власності на кошти, що надходять від Замовника за Послуги замовлення в розмірі вартості ЕПД/ППД, не переходить до Виконавця, дані кошти є транзитними і належать на праві власності одержувачам коштів – Перевізнику та/або постачальникам послуг з перевезення.

12.3З усіх питань, неврегульованих в тексті цього Договору, Замовник та Виконавець керуються чинним законодавством України та/або правилами Перевізника.

12.4Всі неточності та розбіжності в тексті Договору з чинним законодавством та правилами Перевізника не тягнуть за собою його недійсність в цілому, визначальними є норми чинного законодавства України та правил Перевізника.

12.5Інформація на нашому Веб-сайті належить тільки ТОВ «Е-СИСТЕМИ».

12.6Даний Договір є офіційним документом ТОВ «Е-СИСТЕМИ», має юридичну силу та публікується в Інтернеті за адресою: https://e-bilet.ua/info/contract_form.

12.7Замовник акцептуючи даний Договір, погоджується з повним, безумовним та беззастережним прийняттям умов Політики конфіденційності Виконавця розміщеної за посиланням https://e-bilet.ua/info/confidential_form.

12.8Даний Договір викладений українською, російською та англійською мовами. У разі розбіжностей між текстами українською, російською та англійською мовами, переважну силу матиме текст українською мовою.

12.9Умови даного Договору не є вичерпними.


Версія Договору оновлена 29 серпня 2022 року.


Реквізити Виконавця:

ТОВ «Е-СИСТЕМИ»

03049, м. Київ, вул. Шовкуненка, 6

код ЄДРПОУ: 35137104

support@e-bilet.ua

+38 044 290-59-16

+38 067 883-48-78