Train schedule Fastiv - Kozyatyn

Dear passengers
Train Information Coming Soon.
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6201 daily Fastiv-1 - Kozyatyn-1 04:57 06:43 77.1 01:46
6003/6203 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 07:03 10:20 150.0 03:17
6205 on Sa, Su Fastiv-1 - Kozyatyn-1 10:23 12:07 77.1 01:44
6011/6207 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 09:28 12:58 150.0 03:30
885 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Rivne 12:17 20:17 371.3 08:00
6013/6209 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 12:26 15:33 150.0 03:07
867 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Grechany 15:17 23:54 375.0 08:37
6019/6211 daily Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) - Kozyatyn-1 15:44 19:15 150.0 03:31
6213 daily Fastiv-1 - Kozyatyn-1 20:18 22:02 77.1 01:44
Route start End of route
Schedule Route Approx. Dep. Approx. Dep. km Time on the road
6202/6008 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 03:36 06:52 154.7 03:16
6204/6016 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 05:40 09:11 154.6 03:31
870 daily Shepetivka - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 03:35 09:43 283.6 06:08
6206/6018 daily Kozyatyn-1 - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 08:50 12:23 154.6 03:33
868 daily Grechany - Kyiv-Pas. (Suburb) (pl.) 04:02 12:13 309.7 08:11
6208 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 11:55 13:44 93.3 01:49
6210 on Sa, Su Kozyatyn-1 - Fastiv-1 14:57 16:45 93.3 01:48
6212 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 17:41 19:28 93.3 01:47
6214 daily Kozyatyn-1 - Fastiv-1 20:22 22:19 93.4 01:57